FAQ

Hier geven we antwoord op veelgestelde vragen over loopbaanbegeleiding, NBI® en Serendipity 4 You.

Neethling Brain Instruments

Waarom kiezen voor NBI®?

- Een NBI(r) profiel geeft je snel een helder inzicht in jezelf en je omgeving, in je authentieke stijl van denken, handelen en communiceren. Hierdoor kan je makkelijker vertrouwen opbouwen in je eigen sterktes, makkelijker conflicten vermijden/oplossen en krijg je tips om stress te vermijden.
Het is tevens een betrouwbaar en wetenschappelijk valide instrument, en bovendien één van de leidende diagnostische instrumenten ter wereld.
- Het is eenvoudig, herkenbaar en de resultaten zijn dadelijk praktisch toepasbaar.

Wat kan ik met een NBI® profiel?

Je kan het inzicht dat je krijgt in en door je breinvoorkeurenprofiel gemakkelijk toepassen in de praktijk. Je begrijpt jezelf en anderen beter waardoor je beter kan communiceren en beter besluiten kunt nemen. Je krijgt aanbevelingen voor je zakelijk en persoonlijk leven, voor studie en loopbaan. 

Waarom werkt NBI® enkel met Licentiehouders?

De methode is gemakkelijk te begrijpen, maar we willen vermijden dat mensen o.b.v. een profiel in hokjes worden gestopt. De adviezen die op NBI® gebaseerd zijn, hebben vaak invloed op de levens van degenen die de vragenlijsten invullen. Als licentiehouder zijn we geschoold in het op een kwalitatief goede en juiste manier interpreteren van de profielen. Daarom is het niet mogelijk om louter een losse vragenlijst in te vullen; de vragenlijst wordt gekaderd via de gesprekken met de coach-licentiehouder.

Breinvoorkeuren versus vaardigheden?

Je wordt geboren met ongeveer 30% van je voorkeuren, 70% wordt ontwikkeld door sociale interactie. De resultaten van je NBI® vertellen je wat je authentieke breinvoorkeuren zijn en niet wat je vaardigheden zijn. Vaardigheden kan je verwerven, breinvoorkeuren niet. Jouw authentieke stijl geeft je energie, maakt je een enthousiaste, bevlogen student en werknemer. NBI® helpt je dit te ontdekken.

Hoe kwam NBI® tot stand?

Onderzoek naar de lokalisatie en de functies van het brein startte in de 19de eeuw met eerst Franz Gall, en later Marc Dax en Paul Pierre Broca. Dit resulteerde in het ontstaan van de pseudo-wetenschap frenologie en de ontdekking van de lokalisatie van het spraakcentrum  in de frontale hersenkwab.

In de 20ste eeuw werd meer en grondig onderzoek gedaan door o.a. Myers en Sperry (Brain Circuits and Functions of the Mind), Vogel en Bogen (The Other Side of the Brain), Sperry en Gazzinga (Your Creative Brain).

We vermelden hier ook graag volgende quote van Roger Sperry: “The great pleasure and feeling in my right brain is more than my left brain can find the words to tell you”.

Recente studies van o.a. Herrmann en Neethling hebben deze onderzoeken gebruikt om concrete en bruikbare instrumenten te ontwikkelen, die gedragsvoorkeuren, motivatie en communicatie strategie in kaart te brengen.

Zo ontstond o.a. de Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI) en de Neethling Brain Instruments (NBI®).

Loopbaancoaching

Kan ik als leerkracht loopbaancheques aanvragen wanneer mijn contract is afgelopen?

Je hebt recht op loopbaancheques wanneer je het volledige schooljaar (1 september tot 30 juni) hebt gewerkt.

Heb ik recht op loopbaancheques?

Algemeen gesteld moet je op het ogenblik van je aanvraag aan deze 4 voorwaarden voldoen:

- Je woont in Vlaanderen of Brussel.
- Je werkt momenteel voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige.
- Je werkte minimaal 7 jaar als werknemer of zelfstandige.
- Je volgde de voorbije 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding.

Ik heb geen recht op loopbaancheques. Wat nu?

Heel wat situaties worden gelijkgesteld aan “werkend”, bij twijfel of je in aanmerking komt neem je best contact op met de VDAB via het gratis nummer 0800 30 700.

Loopbaanbegeleiding is een persoonlijk proces en het vertrekt steeds vanuit jouw concrete situatie en jouw concrete vraag.  Jij kan op iedere moment in je loopbaan de beslissing nemen om je te laten coachen al dan niet met loopbaancheques. Tijdens het intakegesprek bespreken we samen hoe we een coachingstraject op maat kunnen samenstellen.

Hoeveel uur kan ik volgen?

Je hebt elke 6 jaar recht op 7 uur loopbaanbegeleiding. Volg je de loopbaanbegeleiding bij een erkend centrum, dan kan je de begeleiding betalen met loopbaancheques

Je kan je loopbaanbegeleiding opnemen in 1 pakket van 7 uur of in 2 pakketten: het eerste van 4 uur + een tweede van 3 uur.

- Kies je voor een pakket van 4 uur? Dan kan je binnen de 6 jaar nog een tweede pakket van 3 uur volgen op voorwaarde dat je op dat moment werk hebt. Zit je ondertussen zonder werk, dan kan je dat pakket niet meer opnemen.
- Kies je voor een pakket van 7 uur? Dan kan je pas een nieuw pakket aanvragen na 6 jaar.
- Je kan de twee pakketten in hetzelfde loopbaancentrum volgen, maar dat hoeft niet.

Opgelet: neem je niet alle uren in je pakket op? Dan ben je ze - 12 maanden na je laatste gesprek - definitief kwijt.

Hoeveel loopbaancheques bestel ik en hoeveel kosten ze?

Je kan slechts 1 loopbaancheque per keer bestellen. Heb je je eerste loopbaancheque met 4 uur begeleiding besteld, dan kan je een tweede loopbaancheque bestellen. Deze tweede zal je recht geven op 3 uur begeleiding. In totaal heb je met de 2 loopbaancheques dus recht op 7 uur begeleiding.

Per loopbaancheque betaal je 40 euro. Dit is erg voordelig, want de reële waarde van de 4 uur begeleiding bedraagt 550 euro. De Vlaamse overheid legt voor de eerste loopbaancheque dus 510 euro bij. Voor de tweede cheque, die recht geeft op 3 uur i.p.v. 4 uur, is dat 372,5 euro.

Wat mag ik concreet verwachten?

Heb je een afspraak gemaakt met een loopbaancentrum? Dan vindt er eerst een gesprek plaats dat vrijblijvend is, gratis en niet meetelt als loopbaanbegeleiding.

- Dit eerste gesprek is erg belangrijk omdat je zo kan inschatten of het centrum en de loopbaanbegeleider bij jou passen of niet.
- Vanaf het tweede gesprek, start de loopbaanbegeleiding en kan je niet meer van loopbaancentrum wisselen. Dit kan pas als je je eerste pakket opgebruikt hebt en je tweede pakket opneemt.

De loopbaanbegeleiding zelf bestaat uit drie fases.

1. Je bekijkt met je loopbaanbegeleider wat je loopbaandoel is. Wat motiveert je en welke jobs passen bij je? Via oefeningen en opdrachten krijg je inzicht in je competenties en wat je belangrijk of minder belangrijk vindt.
2. Je stelt samen met je loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelplan op. In je plan geef je aan welke stappen je moet ondernemen om je loopbaandoel te bereiken.
3. Je overloopt met je loopbaanbegeleider hoe je de begeleiding hebt ervaren en of je nog iets moet bijsturen.

Heb je na het beëindigen van je loopbaanbegeleiding nog een vraag over je persoonlijk ontwikkelplan? Dan kan je nog tot 12 maanden daarna bij je loopbaanbegeleider terecht voor een gratis nazorggesprek. Dit gesprek kan face-to-face verlopen, telefonisch of via mail.

Interessant om te weten:

- Het grootste deel van de loopbaanbegeleiding is individueel. Per pakket van 4 uur mag er maximum 1,5 uur begeleiding in groep plaatsvinden.
- Een van de onderdelen van je persoonlijk ontwikkelplan kan inhouden dat je een opleiding volgt om je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Deze opleiding kan je betalen met opleidingscheques op voorwaarde dat je een werknemer bent en geen zelfstandige, je de opleiding volgt bij een erkende opleidingsverstrekker, en je je opleidingsverstrekker samen met de opleidingscheques een attest bezorgt dat jij en je loopbaanbegeleider ingevuld en ondertekend hebben.

Hoe zit het met mijn privacy?

Tijdens de loopbaanbegeleiding worden je gegevens strikt vertrouwelijk behandeld. Dit wil onder meer zeggen dat er geen uitwisseling mag zijn tussen het loopbaancentrum en je werkgever over je begeleiding of de inhoud van je begeleiding.

Hoe bestel ik loopbaancheques?

Je kan op 2 manieren loopbaancheques bestellen:

1. Online via Mijn loopbaan. Kies in Mijn loopbaan in het rechtermenu voor de link 'Aanvraag loopbaancheques'.
2. Telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Opgelet: ben je zelfstandig of bevind je je in een specifieke situatie? Dan bestel je best telefonisch loopbaancheques.

Wanneer bestel ik best loopbaancheques?

Je kan wachten met het bestellen van je loopbaancheques tot je een eerste vrijblijvende infogesprek in een erkend loopbaancentrum hebt gehad.

Bestel je ze liever op voorhand? Ook dat kan. Hou er wel rekening mee dat loopbaancheques maar 3 maanden geldig zijn. De geldigheidsdatum staat vermeld op de cheques. Start dus voor deze datum met je begeleiding.

Wat gebeurt er nadat ik mijn loopbaancheques besteld heb?

VDAB controleert of je recht hebt op loopbaancheques. Heb je er geen recht op, dan krijg je een mail of brief met de reden waarom. Ben je het hier niet mee eens of wil je bijkomende info? Bel dan binnen de 2 weken naar 02 506 12 05 of mail naar lb.cheque@vdab.be.

Heb je er wel recht op, dan krijg je van de firma Edenred een overschrijvingsformulier voor 40 euro via mail of post.

Heb je het bedrag betaald? Dan ontvang je de dag erna je digitale loopbaancheque van Edenred via mail. Heb je na 2 weken nog geen cheque gekregen? Bel dan naar 02 506 12 05 of mail naar lb.cheque@vdab.be. Opgelet: heb je een verkeerd bedrag gestort of was de mededeling op je overschrijving niet correct? Dan krijg je je geld terug.

Bezorg je loopbaancheque aan het loopbaancentrum. Bij voorkeur via mail. Indien je dit wenst kan je hem ook afdrukken en meenemen.

Hoelang is mijn loopbaancheque geldig?

Je loopbaancheque is 3 maanden geldig. De geldigheidsdatum wordt vermeld op de loopbaancheque en kan niet verlengd worden. Als je vóór deze datum geen loopbaanbegeleiding gevolgd hebt bij een loopbaanbegeleider, wordt de cheque ongeldig en en wordt je geld automatisch teruggestort door Edenred. Dit wil niet zeggen dat je recht op loopbaancheques vervalt. Indien je nog steeds in aanmerking komt voor loopbaanbegeleiding, kan je een nieuwe loopbaancheque aanvragen, die opnieuw 3 maanden geldig is.

Let op:

- Je eerste loopbaancheque is goed voor 4 uur begeleiding, de tweede voor 3 uur. Kom je echter - samen met je loopbaanbegeleider - tot de conclusie dat je niet zoveel uur begeleiding nodig hebt? Dan wordt je loopbaancheque 'afgesloten' en heb je geen recht meer op de overige uren begeleiding. Wees je hiervan bewust vooraleer je je akkoord geeft aan de loopbaanbegeleider.
- Heb je met je loopbaancheque al enkele uren loopbaanbegeleiding gevolgd? Dan moet je binnen de 12 maanden de overige uren loopbaanbegeleiding opnemen. Anders wordt je loopbaancheque 'afgesloten' en heb je geen recht meer op de overige uren begeleiding. Interessant om te weten: je zal 3 maanden vóór de loopbaancheque afgesloten wordt een mail krijgen om je te waarschuwen dat de termijn van 12 maanden bijna verstreken is. 

​Wat als mijn loopbaancheque vervallen is?

Geen nood: wanneer je je loopbaancheque niet voor de geldigheidsdatum (binnen de 3 maanden) gebruikt, wordt je geld automatisch teruggestort door Edenred. Dit wil niet zeggen dat je recht op loopbaancheques vervalt. Indien je nog steeds in aanmerking komt voor loopbaanbegeleiding, kan je een nieuwe loopbaancheque aanvragen, die opnieuw 3 maanden geldig is.

Waar kan ik terecht met vragen of klachten?

Heb je nog vragen over loopbaancheques? Mail naar lb.cheque@vdab.be of bel naar 02 506 12 05.

Heb je een klacht over loopbaanbegeleiding? Meld dit zo snel mogelijk aan VDAB via ons klachtenformulier of aan je loopbaancentrum.

Mag mijn werkgever mijn loopbaancheques betalen?

Ja, dat mag. Je werkgever mag als derde betaler of sponsor optreden. Dan betaalt hij jouw persoonlijk aandeel (40 euro per loopbaancheque) terug. Zo draagt hij zijn steentje bij in je persoonlijke ontwikkeling. Let wel: je werkgever mag wel niet in jouw plaats beslissen waar en wanneer je loopbaancheques aanvraagt en waarvoor je ze gebruikt. 

Zijn loopbaancheques fiscaal aftrekbaar?

Neen. Je kan je loopbaancheque niet aftrekken van de belastingen.

FAQ
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x