2016: ook Serendipity Coaching heeft goede voornemens!

De voornemens voor 2016 van Serendipity Coaching

Een nieuw jaar is gestart en we kijken in de eerste plaats graag en enthousiast vooruit.  En toch willen we ook even terugblikken op wat achter ons ligt.

18 december hebben leerlingen van het secundair onderwijs hun rapport ontvangen.  De meerderheid van deze leerlingen is gelukkig met de behaalde resultaten.  Goed zo!  Een minderheid is teleurgesteld, gedemotiveerd en zit met heel wat vragen. Eind januari herhaalt zich een zelfde scenario bij de studenten aan de hogescholen en universiteiten.

Een minderheid?  De cijfers: 12,5 % of 1 leerling op 8, studeert niet af, zij behalen geen getuigschrift of diploma secundair onderwijs.  40% van de eerstejaarsstudenten of 4 op 10 studenten aan hogescholen en universiteiten, faalt in het eerste jaar.

Op een aantal factoren die aan de oorzaak liggen van deze cijfers hebben we geen vat, maar één factor waar we wel degelijk kunnen op inzetten is jongeren begeleiden bij hun keuzeproces.

Zowel bij leerlingen als bij studenten wordt de keuze voor een groot stuk bepaald door de examenresultaten, door het rapport van onderliggend jaar en de eventuele adviezen van klassenraden en hun omgeving.  Dit lijkt logisch, maar is dat wel zo?  Zeer vaak hebben leerkrachten en CLB medewerkers een heel goed zicht op de vaardigheden en de competenties die jongeren bezitten. Immers: deze zijn meetbaar door examenresultaten en testen.

Waar jongeren plezier aan beleven, wat hen energie geeft en wat hun authentieke talenten zijn en hen dus echt motiveert, wordt veel minder gedetecteerd in een schoolomgeving.

Neethling Brain Instruments (NBI®) reikt hiervoor een schitterende oplossing aan.  Aan de hand van een wetenschappelijke methode (2004), die gebaseerd is op de werking van het brein, slaagt het Neething Brain Instruments (NBI®) model er net wél in de authentieke drijfveren van mensen zichtbaar te maken.  Jongeren krijgen op die manier een goed zicht op wie ze zijn en wat ze precies willen.   Deze kennis stelt hen in staat om bewuste en gemotiveerde keuzes te maken voor hun studiekeuze of latere loopbaan.  Onze ervaringen met NBI® leren ons dat dit model voor veel mensen een houvast biedt bij het keuzeproces. 

En ja, we blijven realistisch: Serendipity Coaching en/of Neethling Brain Instruments gaat niet meteen alle problemen i.v.m.  de ongekwalificeerde uitstroom in onderwijs oplossen. Maar iedere gedemotiveerde of twijfelende leerling of student die we kunnen bereiken en ondersteunen is er eentje minder in de statistieken en daar gaan we ook in 2016 hard aan werken.

Wie weet... Misschien veranderen we zelfs van naam? Volg mee op ons avontuur en je ontdekt het vanzelf!


Serendipity. Look for something, find something else, and realize that what you've found is more suited to your needs than what you thought you were looking for.

2 januari 2017

2016: ook Serendipity Coaching heeft goede voornemens!
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x